7. ročník‎ > ‎7.B‎ > ‎

Dojmy z filmu Síla lidskosti

přidáno: 28. 2. 2013 14:18, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 28. 2. 2013 14:27 ]

Nicholas Winton

Nicholas Winton využil toho, že před vypuknutím války nacisté museli dodržovat mezinárodní smlouvy, a tak se snažil dostat do bezpečí ohrožené děti, většinou židovské. Jejich rodičům pomoci nesměl, a proto zachránil aspoň jejich děti.
Celkem odjelo 8 vlaků a zachránilo se 669 dětí. Bylo dost špatné, že 9. transport už neodjel, protože začala II. světová válka (nacisté napadli Polsko).
O děti bylo mezitím dobře postaráno. Některé z dětí se staly křesťany, protože byly poslány do křesťanské rodiny. Když se po válce vrátily do Čech, většina z nich už neměla rodiče. Děti se po tomto zjištění často vrátily zpátky do Británie do své pěstounské rodiny. Nicholas Winton své zásluhy dlouho tajil. Jeho žena jednoho dne našla na půdě knihu výstřižků a všechno se provalilo. Za své zásluhy dostal pan Winton rytířský titul i mnohá další ocenění.
Film “Síla lidskosti” se mi velmi líbil.
Nicholas Winton je nyní slavný,
není však díky své slávě pyšný.
Ani rytířská hodnost
mu nevzala jeho slušnost.
Tomáš a Jakub R.

Hrdina

Dřív než válka začala
a Židy smrt si nalezla,
získali nepatrnou naději,
že jejich děti přežijí.

Nicholas Winton dobrý člověk byl,
669 dětí před smrtí zachránil,
za to, že nový život jim dal,
ač nechtěl, hrdinou se stal.

Do zemí dopisy rozeslal,
ale jen od dvou souhlas dostal,
jen Británie a Švédsko svá svolení mu daly,
ostatní odmítly a Židy tím na smrt poslaly.

Winton se však nevzdal,
a děti do adopce dostal.
Kdo je zachránil, však děti nevěděly,
až po padesáti letech se pravdu dozvěděly.

Také mě jeho příběh dojal,
jak hrdinou se stal.
I když některým za blázna byl,
plán svůj odvážný uskutečnil
a spoustu dětí před smrtí zachránil.
Luboš

Zachránce

Nicholas Winton byl zachránce dětí,
zachránil je před válkou, prachem a smrtí.
Děti strávily většinu času někde v dáli,
o své rodiče se však každičký den bály.
Wintonovy děti neměly tušení,
že je zachránil někdo takový.
Tereza a Petra

Nicholas Winton

Když Hitler útočil na náš lid,
Nicholas Winton nám chtěl něco říct:
“Psal jsem do několika zemí,
jen dvě z nich má slova rozplakala.”

Pomohl ohroženým dětem z celé československé země,
každým dnem jich odjíždělo více
a loučily se s rodiči v oblaku pláče.

Když děti přijely do Nizozemska,
nasedly na loď a jely k nové rodině.

Po padesáti letech se přišlo na to,
že bylo zachráněno 669 československých dětí.
Zachráněné děti jsou mu moc vděčné
a nazvaly se Wintonovými dětmi.
Jakub P.

Nicholas Winton

Nicholas Winton zachránil mnoho dětí 
mladších i starších před jistou smrtí,
on připravil záchranný vlak,
a každému vyrobil falešný pas.

Mnichovská dohoda napsána byla,
aby další válce zabránila.
nejdřív si Němci Sudety zabrali,
lidé před nimi radši prchali.

Winton už další vlaky připravil,
ale kvůli Němcům je nestihl vypravit,
Hitler už začal svůj ďábelský plán
a další válku znovu rozpoutal.
Lukáš M.

Hrdina

Nicholas Winton je velmi hrdinný člověk. Takhle vyjímečný člověk se již dlouho neuvidí. Je úžasné, kolik dětí se panu Wintonovi podařilo zachránit. Kdyby válka nezačala, ušetřilo by se mnoho životů a děti by měly své rodiče. Pan Winton postupně nechával vlakem a lodí odvézt do Anglie téměř 700 dětí. Jejich rodiče i další celé rodiny Němci deportovali do koncentračních táborů a tam je udusili v plynových komorách. Až rok 1945 znamenal konec války a masakru.
Adam

Film Síla lidskosti

Na filmu byl celý 2.stupeň. Byl o Nicholasovi Wintonovi, který zachránil 669 dětí před 2. světovou válkou. Našel pro ně náhradní rodiny v Anglii v roce 1939. Děti byly dopraveny do přístavu vlakem, poté lodí do Anglie. Aby se děti mohly do Anglie dostat, Winton pro ně nechal zfalšovat doklady, víza a pasy. Poslední vlak s 251 dětmi bohužel neodjel, začala totiž válka. Většina dětí, které neodjely, zahynuly v koncentračních táborech. Nikdo o tom nevěděl, až po asi 50 letech našla Wintonova manželka na půdě knížku výstřižků z 2. světové války. Wintonovi poděkovalo přes 200 tehdy zachráněných dětí za záchranu života.
Denisa a Natálie

Síla lidskosti

Film byl hezký, hodně se mi na tom líbilo, jak pan Nicolas Winton zachránil tolik dětí. Také ale musím říci, že byla škoda, že 1.září 1939 už největší tranport se 251 dětmi už neodjel, protože vypukla 2. světová válka. Celkem Nicholas Winton zachránil 669 dětí. Nikomu o tomto činu neřekl 50 let, neboť se nechtěl vytahovat. Po padesáti letech to zjistila jeho maželka. Našla všechny doklady 669 dětí, které tehdy odjely do Británie a knihu výstřižků. Za tento čin mu Britská královna udělila rytířskou hodnost. Byl a je to jeden z nejslušnejších lidí na světě.
Jakub R.

Nicholas Winton

Kolem roku 1938 byl čas, kdy začalo peklo!
Všichni se chtěli dostat do bezpečí, ale nebylo kam.
Jen jeden muž byl tak ochotný a pomohl - pomohl mnoha lidem,i když se o to neprosili: Nichlolas Winton.
Věděl, že musí jednat, že je čas konečně něco udělat.
Začal shánět peníze, lidi a dokumenty.
Když se o tom lidi dověděli, hned se snažili svoje děti poslat do bezpečí.Někteří si to však rozmysleli a nechtěli svoje děti opustit.
Ti, kteří poslali svoje děti do Anglie, netušili, že je vidí naposled.
Nicholas Winton zachránil mnoho životů a někteří ze zachráněných žijí dodnes.
Jeho příběh se zapsal do dějin i do našich srdcí.
Matyáš Turek

Nenápadný hrdina

Nicholas Winton zachránil 669 dětí před Němci. Sehnal peníze na vlak, který by děti odvezl do Velké Británie před Hitlerem, který chtěl děti poslat do koncentračních táborů. Mnoho rodin se už nesetkalo... V Británii na zachráněné děti čekaly nové rodiny, které se o ně měly postarat do 17 let . Mnoho dětí mělo být převezeno do bezpečí 1. 9. 1939, ale to se už nepodařilo , protože začala válka a tyto židovské děti většinou zemřely v koncentračních táborech. A TAK SE NICHOLAS WINTON STAL HRDINOU PRO NAS VŠECHNY.

Podepsána byla Mnichovská dohoda, 
mnoho židů bylo bez domova.
Hitler napadl Česko,
vzal s sebou i svoje vojsko.
Nicholas Winton zachránil děti,
však jejich rodiče zůstali s Němci.
Jednoho dne se rozpoutalo peklo,
trpělo celé Česko.
Zemřela spousta rodin,
a přece je zachránit chtěl pan Winton.
Zařídil 8 transportů,
aby děti převezl do Londýna k novým domovům.
Všichni mysleli, že mají čas,
jenže válka vypukla zas.
Nikdo nevěděl, jestli se bude kam vrátit ,
vše co se stalo, se nedalo zvrátit,
Nicholas Winton zachránil 669 dětí,
ale život jejich rodičů se zkrátil jako smetí.
Mnoho falešných pasů měl pro děti a jejich sen!
Kristýna

Film Síla lidskosti

V úterý 12.2. šel 2.stupeň do kina na film Síla lidskosti. Film je natočen jako dokument a je dlouhý 63 minut. V ději filmu bylo zachyceno období 2.světové války a období kolem roku 2005. Těsně před začátkem 2.světové války pan Nicolas Winton zachránil z Čech přes 660 dětí židovského, romského nebo českého původu a poslal je k adoptivním rodičům do Anglie. Pana Wintona se stále ptali rodiče, jestli může zachránit i jejich děti. Poslední vlak nejvíce naložený dětmi však nikdy neopustil nádraží, protože 1.9.1939, kdy měl vlak odjet, začala 2. světová válka. Po konci války jen pár dětí jelo zpět do Čech a ještě méně jich tu zůstalo, ostatní jely zpátky nebo zůstaly v Anglii. Po 50 letech našla paní Wintonová dokumenty o tomto činu. Zachráněných dětí, o kterých se ví, je jen něco přes 200. Tím, co udělal, se nechlubil a ani o tom skoro nikdo nevěděl, považoval to prostě za správnou věc. Za to, že zachránil tolik dětí, byl vyznamenán. Jméno Nicolas Winton snad nemůže zapomenout ani jeden z těch zachráněných lidí, protože mu každý z nich vděčí za svůj život. V květnu 2013 pan Winton oslaví 104. narozeniny.
Lukáš S.
Comments