7. ročník‎ > ‎

7.B


Vycházka v dešti

přidáno: 11. 5. 2013 9:21, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 23. 5. 2013 14:13 ]


Dne 6.5. jsme vyrazili celá třída s paní učitelkou Čechovou do lesa . Nejprve jsme měli v přírodopisně přednášku s lesníky, 
, Ing.Hajlekovou a sázavským revírníkem P. Štikou,  jak se starat o zdejší lesy. Potom jsme vyrazili do lesa. Cesta byla dlouhá, ale užili jsme si spousty legrace, opekli jsme si i buřtíky, ale bylo těžké najít suché dřevo, protože bylo po dešti. Naštěstí Bářina máma pracovala poblíž, a tak nám nějaké dřevo dala. Po cestě jsme si zahráli i nějaké hry např . bombu a štít. Cesta domů potom utekla rychle.
Kristýna Zemanová

Čistá řeka Sázava

přidáno: 11. 5. 2013 8:44, autor: Markéta Čechová

V pátek 12.4. jsme šli čistit řeku Sázavu. V 8:00 jsme se sešli na nádvoří školy. Když jsme všichni dorazili, šli jsme ,,Pod Vrbu”, kde celá akce začínala. Rozebrali jsme si pytle, trička a rukavice, poslechli si pokyny a vyrazili jsme. Všude bylo strašně moc odpadků. Od plechovek až po PET lahve, od obalů od sušenek až po různé součástky. Málem jsme sebrali i slepýše, kterého před ušlapáním pohotově zachránila paní Zlotkowská. Šli jsme asi 3 - 4 kilometry, než jsme dorazili k tábořišti ,,U Hrocha”. K tábořišti nás museli převážet loděmi, protože naše třída šla po druhém břehu. Když nás všechny převezli, dostali jsme zasloužený oběd. K obědu bylo rizoto se sýrem a s kyselou okurkou. Po obědě si všichni menší účastníci hráli na hřišti. Naše třída sice není plná malých dětí, ale na tu půl hodinu to tak vypadalo, protože jsme si tam hráli taky. Pak nás převezli znovu na druhý břeh a my sbírali dál. Opět jsme našli mnoho zajímavých věcí. Například žebřík, starou lampu, křeslo, poklici od auta... Ke konci naší trasy jsme se spíš už ulívali, protože jsme byli dost unavení. Jenom Bohunka Boušková sbírala. Asi v půl čtvrté jsme došli ,,Na Marjánku”. Čekali jsme asi hodinu, než přijelo auto s našimi batohy. Poté jsme nasedli do autobusu a jeli zpátky do Sázavy. Tam jsme se rozloučili a šli jsme zpět do svých domovů. Když jsem přišla domů, lehla jsem si na sestřinu postel a hned jsem usnula. I když byl tento den hodně náročný, ráda bych si ho příští rok zopakovala. 
Nikola

A ještě rychloreportáž:
Líbilo se ti to? Jasně že jo,byla sranda.
Co se ti nelíbilo? Jak ráno pršelo, protože bylo bláto.
Jaký máš zážitek? Jak se Petr Vosáhlo a další málem převrátili z loďky , nebo jak jsme viděli zmiji.
Bavilo tě přejíždět na loďce ? Jasně že jo, bylo to super!
Co říkáš na oběd? Super!
Kolik pytlů jste nasbírali? Neuvěřitelných víc jak 20 pytlů.
Kam až jste došli? Došli jsme až na Marjánku.
Kolik km jste šli? Šli jsme 7 km.
Kristýna

Dojmy z filmu Síla lidskosti

přidáno: 28. 2. 2013 14:18, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 28. 2. 2013 14:27 ]

Nicholas Winton

Nicholas Winton využil toho, že před vypuknutím války nacisté museli dodržovat mezinárodní smlouvy, a tak se snažil dostat do bezpečí ohrožené děti, většinou židovské. Jejich rodičům pomoci nesměl, a proto zachránil aspoň jejich děti.
Celkem odjelo 8 vlaků a zachránilo se 669 dětí. Bylo dost špatné, že 9. transport už neodjel, protože začala II. světová válka (nacisté napadli Polsko).
O děti bylo mezitím dobře postaráno. Některé z dětí se staly křesťany, protože byly poslány do křesťanské rodiny. Když se po válce vrátily do Čech, většina z nich už neměla rodiče. Děti se po tomto zjištění často vrátily zpátky do Británie do své pěstounské rodiny. Nicholas Winton své zásluhy dlouho tajil. Jeho žena jednoho dne našla na půdě knihu výstřižků a všechno se provalilo. Za své zásluhy dostal pan Winton rytířský titul i mnohá další ocenění.
Film “Síla lidskosti” se mi velmi líbil.
Nicholas Winton je nyní slavný,
není však díky své slávě pyšný.
Ani rytířská hodnost
mu nevzala jeho slušnost.
Tomáš a Jakub R.

Hrdina

Dřív než válka začala
a Židy smrt si nalezla,
získali nepatrnou naději,
že jejich děti přežijí.

Nicholas Winton dobrý člověk byl,
669 dětí před smrtí zachránil,
za to, že nový život jim dal,
ač nechtěl, hrdinou se stal.

Do zemí dopisy rozeslal,
ale jen od dvou souhlas dostal,
jen Británie a Švédsko svá svolení mu daly,
ostatní odmítly a Židy tím na smrt poslaly.

Winton se však nevzdal,
a děti do adopce dostal.
Kdo je zachránil, však děti nevěděly,
až po padesáti letech se pravdu dozvěděly.

Také mě jeho příběh dojal,
jak hrdinou se stal.
I když některým za blázna byl,
plán svůj odvážný uskutečnil
a spoustu dětí před smrtí zachránil.
Luboš

Zachránce

Nicholas Winton byl zachránce dětí,
zachránil je před válkou, prachem a smrtí.
Děti strávily většinu času někde v dáli,
o své rodiče se však každičký den bály.
Wintonovy děti neměly tušení,
že je zachránil někdo takový.
Tereza a Petra

Nicholas Winton

Když Hitler útočil na náš lid,
Nicholas Winton nám chtěl něco říct:
“Psal jsem do několika zemí,
jen dvě z nich má slova rozplakala.”

Pomohl ohroženým dětem z celé československé země,
každým dnem jich odjíždělo více
a loučily se s rodiči v oblaku pláče.

Když děti přijely do Nizozemska,
nasedly na loď a jely k nové rodině.

Po padesáti letech se přišlo na to,
že bylo zachráněno 669 československých dětí.
Zachráněné děti jsou mu moc vděčné
a nazvaly se Wintonovými dětmi.
Jakub P.

Nicholas Winton

Nicholas Winton zachránil mnoho dětí 
mladších i starších před jistou smrtí,
on připravil záchranný vlak,
a každému vyrobil falešný pas.

Mnichovská dohoda napsána byla,
aby další válce zabránila.
nejdřív si Němci Sudety zabrali,
lidé před nimi radši prchali.

Winton už další vlaky připravil,
ale kvůli Němcům je nestihl vypravit,
Hitler už začal svůj ďábelský plán
a další válku znovu rozpoutal.
Lukáš M.

Hrdina

Nicholas Winton je velmi hrdinný člověk. Takhle vyjímečný člověk se již dlouho neuvidí. Je úžasné, kolik dětí se panu Wintonovi podařilo zachránit. Kdyby válka nezačala, ušetřilo by se mnoho životů a děti by měly své rodiče. Pan Winton postupně nechával vlakem a lodí odvézt do Anglie téměř 700 dětí. Jejich rodiče i další celé rodiny Němci deportovali do koncentračních táborů a tam je udusili v plynových komorách. Až rok 1945 znamenal konec války a masakru.
Adam

Film Síla lidskosti

Na filmu byl celý 2.stupeň. Byl o Nicholasovi Wintonovi, který zachránil 669 dětí před 2. světovou válkou. Našel pro ně náhradní rodiny v Anglii v roce 1939. Děti byly dopraveny do přístavu vlakem, poté lodí do Anglie. Aby se děti mohly do Anglie dostat, Winton pro ně nechal zfalšovat doklady, víza a pasy. Poslední vlak s 251 dětmi bohužel neodjel, začala totiž válka. Většina dětí, které neodjely, zahynuly v koncentračních táborech. Nikdo o tom nevěděl, až po asi 50 letech našla Wintonova manželka na půdě knížku výstřižků z 2. světové války. Wintonovi poděkovalo přes 200 tehdy zachráněných dětí za záchranu života.
Denisa a Natálie

Síla lidskosti

Film byl hezký, hodně se mi na tom líbilo, jak pan Nicolas Winton zachránil tolik dětí. Také ale musím říci, že byla škoda, že 1.září 1939 už největší tranport se 251 dětmi už neodjel, protože vypukla 2. světová válka. Celkem Nicholas Winton zachránil 669 dětí. Nikomu o tomto činu neřekl 50 let, neboť se nechtěl vytahovat. Po padesáti letech to zjistila jeho maželka. Našla všechny doklady 669 dětí, které tehdy odjely do Británie a knihu výstřižků. Za tento čin mu Britská královna udělila rytířskou hodnost. Byl a je to jeden z nejslušnejších lidí na světě.
Jakub R.

Nicholas Winton

Kolem roku 1938 byl čas, kdy začalo peklo!
Všichni se chtěli dostat do bezpečí, ale nebylo kam.
Jen jeden muž byl tak ochotný a pomohl - pomohl mnoha lidem,i když se o to neprosili: Nichlolas Winton.
Věděl, že musí jednat, že je čas konečně něco udělat.
Začal shánět peníze, lidi a dokumenty.
Když se o tom lidi dověděli, hned se snažili svoje děti poslat do bezpečí.Někteří si to však rozmysleli a nechtěli svoje děti opustit.
Ti, kteří poslali svoje děti do Anglie, netušili, že je vidí naposled.
Nicholas Winton zachránil mnoho životů a někteří ze zachráněných žijí dodnes.
Jeho příběh se zapsal do dějin i do našich srdcí.
Matyáš Turek

Nenápadný hrdina

Nicholas Winton zachránil 669 dětí před Němci. Sehnal peníze na vlak, který by děti odvezl do Velké Británie před Hitlerem, který chtěl děti poslat do koncentračních táborů. Mnoho rodin se už nesetkalo... V Británii na zachráněné děti čekaly nové rodiny, které se o ně měly postarat do 17 let . Mnoho dětí mělo být převezeno do bezpečí 1. 9. 1939, ale to se už nepodařilo , protože začala válka a tyto židovské děti většinou zemřely v koncentračních táborech. A TAK SE NICHOLAS WINTON STAL HRDINOU PRO NAS VŠECHNY.

Podepsána byla Mnichovská dohoda, 
mnoho židů bylo bez domova.
Hitler napadl Česko,
vzal s sebou i svoje vojsko.
Nicholas Winton zachránil děti,
však jejich rodiče zůstali s Němci.
Jednoho dne se rozpoutalo peklo,
trpělo celé Česko.
Zemřela spousta rodin,
a přece je zachránit chtěl pan Winton.
Zařídil 8 transportů,
aby děti převezl do Londýna k novým domovům.
Všichni mysleli, že mají čas,
jenže válka vypukla zas.
Nikdo nevěděl, jestli se bude kam vrátit ,
vše co se stalo, se nedalo zvrátit,
Nicholas Winton zachránil 669 dětí,
ale život jejich rodičů se zkrátil jako smetí.
Mnoho falešných pasů měl pro děti a jejich sen!
Kristýna

Film Síla lidskosti

V úterý 12.2. šel 2.stupeň do kina na film Síla lidskosti. Film je natočen jako dokument a je dlouhý 63 minut. V ději filmu bylo zachyceno období 2.světové války a období kolem roku 2005. Těsně před začátkem 2.světové války pan Nicolas Winton zachránil z Čech přes 660 dětí židovského, romského nebo českého původu a poslal je k adoptivním rodičům do Anglie. Pana Wintona se stále ptali rodiče, jestli může zachránit i jejich děti. Poslední vlak nejvíce naložený dětmi však nikdy neopustil nádraží, protože 1.9.1939, kdy měl vlak odjet, začala 2. světová válka. Po konci války jen pár dětí jelo zpět do Čech a ještě méně jich tu zůstalo, ostatní jely zpátky nebo zůstaly v Anglii. Po 50 letech našla paní Wintonová dokumenty o tomto činu. Zachráněných dětí, o kterých se ví, je jen něco přes 200. Tím, co udělal, se nechlubil a ani o tom skoro nikdo nevěděl, považoval to prostě za správnou věc. Za to, že zachránil tolik dětí, byl vyznamenán. Jméno Nicolas Winton snad nemůže zapomenout ani jeden z těch zachráněných lidí, protože mu každý z nich vděčí za svůj život. V květnu 2013 pan Winton oslaví 104. narozeniny.
Lukáš S.

Adventní kalendář

přidáno: 16. 1. 2013 0:53, autor: Markéta Čechová

originální adventní kalendář v naší třídě

 

Exkurze do IQ Parku v Liberci 19.12.2012

přidáno: 19. 12. 2012 14:03, autor: Markéta Čechová


Jak jsme spali ve škole

přidáno: 27. 11. 2012 6:34, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 4. 12. 2012 14:12 ]


V prosinci jsme měli spát ve škole, ale jelikož náš kamarád se stěhoval, spaní se přesunulo na 23.11. 2012. Začátek spaní začalo jako minulý rok v 18:00. Celá třída se moc těšila. Jako první věc bylo, že jsme si vybalili karimatky a spacáky. Potom nám pani učitelky řekly program, co se bude dít. Přišla i pani učitelka Chatwin, která se taky přišla s Dominikem rozloučit. Hráli jsme různé hry např. monopoly, mini pinpong, ale stejně se mi nejvíce líbila hra dlouhé vedení. Ale nejlepší hra byla bojovka, pani učitelky nás strašily, že se má jít do sklepa a nešlo se. Bojovka se šla po svíčkách a u každé svíčky jsme se měli na papír podepsat, ale mě a kamarádce dopsala fixa. Nejvíce nás vystrašily pani učitelky, protože na nás vybafly. Skoro všechny holky spaly v knihovně, protože jsme se museli pořádně vyspat. Spát jsme šli okolo jedné hodiny a vstávali jsme okolo sedmé hodiny. Moc se mi to líbilo. HLAVNĚ BOJOVKA. :D
Denisa

Spaní ve škole bylo dobrý. Byla tam dobrá bojovka. Míra přinesl 2 krabice pizzy. Byla tam s námi i paní učitelka Chatwin. Hráli jsme také hru na kopii obrázku. Také byla hra ,,Blbá hra”. I na záchodech to vonělo lépe než obvykle. Ostatní se taky chovali dobře. Jsem rád, že si paní učitelky Zlotkovská, Čechová i Chatwin udělali čas. Celkově bych večer zhodnotil velmi dobře.
Tomáš

V pátek 23.11. jsme spali ve škole. Byla to jako rozlučka s Dominikem, který se stěhuje. Sraz byl v 18:00 před školou. Do 23:00 jsme hráli různé hry. Potom jsme šli do tělocvičny. Asi půl hodiny jsme tam měli volno a pak hráli nějaké společné hry. Když jsme přišli z tělocvičny, šli jsme spát. Než jsme usnuli, trvalo trošku dlouho. Za celou noc jsem naspal asi 3 hodiny. Moc jsme si to užili.
Marek

Před bojovkou jsme hráli ruzné hry např. monopoly. Bojovka byla dobrá, všichni jsme se báli, když přišel čas na spaní, nikdo nemohl usnout. Nakonec však všichni usnuli, až na vyjimky. Já jsem byl velmi unavený, ale stejně to byla ta nejlepší noc.
Vojta

Naše paní učitelka pro nás uspořádala už druhé spaní ve škole. Na prvním přespávání byla legrace, ale na tomhle bylo více vlastní zábavy a tak jsme si mohli popovídat. Zahráli jsme si pár zajímavých her a došlo i na bojovku. Na bojovku jsme šli po dvojicích až trojicích. Chodili jsme ve tmě po škole a strašily nás paní učitelky. Myslím, že to byl další zážitek do naší sbírky. :-)
Bára

Spaní ve škole bylo velmi dobré. Nejvíce se mi líbilo, že jsme hráli různé hry a Bárypřekvapení. Příští rok bychom tu mohli spát znovu.
Kuba P.

Jak se ti líbilo spaní ve škole? Vojta Varga: SUPER
Nudil ses? Petr Prcha: NE
Proč se ti líbilo ve škole? Nebyla tam nuda a hráli jsme společenské hry.
Kdo tam byl? Paní učitelka Soňa Chatwin, paní Zlotkovská  a paní učitelka Čechová.
Jaká hra se ti nejvíc libila? Zdeněk Nepraš: Spojky a blbá hra.
Bylo to hezký a proč? Byli jsme tam všichni.
Kristýna

Bylo to pěkné. Moc se mi to líbilo. Hlavně bojovka a blbá hra. Byli jsme i v tělocvičně. Dokonce jsme měli večerku až v půlnoci. Pak jsme dlouho nemohli usnout, nakonec ale všichni alespoň na chvíli. Ráno jsme odjeli v devět hodin. Jinak to bylo hodně dobré, opravdu se mi to moc líbilo.
Kuba R.

Spaní ve škole se mi líbilo, protože jsem ve škole spal poprvé. Věřím, že i ostatním se to líbilo a to i přesto, že tam spali podruhé. Až tam budeme spát příště, tak bych se asi pokusil zkrátit bojovku a místo toho se kouknul na nějáký film anebo bych byl déle v tělocvičně. ALE I TAK RÁD BYCH TAM SPAL JEŠTĚ JEDNOU.
Luboš

Bylo to dobré. Hráli jsme hry. Byla tu s námi pani učitalka Chatwin. Měli jsme bojovku. Já jsem nešel na bojovku, protože na nás zapomněli. Byla tu zábava. Po bojovce jsme šli do tělocvičny. Hráli jsme tam různé hry. Ze začátku bylo v tělocvičně volno. Šli jsme spát v 0:00. 
Zdeněk

Spaní ve škole se konalo v pátek 24.11 při příležitosti že Dominik bude chodit do jiné školy. Začínalo to v 18:00 a končilo v 9:00 dalšího dne. Při tom spaní jsme mohli dělat dost věcí, ale paní učitelka nám jako minule vymyslela nějakou zábavu (bojovka, takové otázky a odpovědi a molekuly). Když byla bojovka, nemohli jsme na chodbu a Matyáš vylezl oknem ven a chtěl jít oknem zase dovnitř. To bylo velmi humorné, všichni jsme se tomu smáli. Dobré bylo, že jsme měli posunutou večerku. Večer jsem však kvůli rýmě nemohl usnout, ale nakonec se mi to podařilo. Ráno se pár lidí vyspalo, já osobně moc ne, ale i tak to bylo super.
Lukáš S.

Bylo to dobrý. Byla tam zábava. Měli jsme bojovku. Hráli jsme blbou hru. Večer jsme šli do tělocvičny. Byla tu s náma pani učitelka Chatwin. Šli jsme spát ve 00:00. Bylo to super. Nebyla tam nuda. Hráli jsme společenské hry. Asi všichni si to moc užili.
Petr P.

Celý večer jsme hráli hry a přišla i pani učitelka Chatwin. Měli jsme bojovku a museli jsme se u každé svíčky podepisovat.
Adéla

Bylo to super, ale myslel jsem, že tam budou tajní skřítci jako minule. Nejvíce se mi líbilo, že tam bylo 23 dětí a 3 učitelky. Také je mi líbila ta bojovka a hry v tělocvičně. Ale udělal bych, že by byla déle večerka. Ale jinak to bylo dobrý, i když jsme přišli o 1 kamaráda Dominika Sedláčka. Ale doufám, že nás navštíví. A doufám, když budeme hodný, tak tady budeme spát. A když jsme ráno vstali, tak jsme dostali psaní, co jsme psali večer a šli jsme domů.
Mirek

Byla to rozlučka s Dominikem. Hráli jsme tam hry. Bojovka byla trochu nuda. Ostatní se mi líbilo. Kreslili jsme obrázky přes celý druhý stupeň. Spali jsme v naší třídě. Šli jsme spát po půlnoci. Vstávali jsme v 8:00.
Lukáš M.

Když jsme spali ve škole, skoro všichni jsme očekávali,  jaké to bude, protože jsme tady spali i minulý rok. Ale myslím si, že to bylo i lepší, protože jsme tam byli všichni až na jednu spolužačku. Bylo to lepší, protože tam s námi byla i naše nová paní učitelka Soňa Chatvin. Měli jsme tam spoustu her, takže jsme se nenudili. Večerku jsme měli někdy po půlnoci, takže to bylo super, ale mohla by být i dýl =D Moc se mi to líbilo a myslím že i ostatním. 
Petra

Hobiti v Sázavě

přidáno: 27. 11. 2012 6:33, autor: Markéta Čechová


Básničky

přidáno: 13. 11. 2012 4:52, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 13. 11. 2012 4:56 ]


Naše třída 7.B

přidáno: 20. 9. 2012 14:23, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 21. 9. 2012 2:55 ]

Třídu máme letos úplně na stejném místě jako minulý rok. Ale máme nově vymalováno. Kromě toho, že po prázdninách všichni o kousíček vyrostli, taky se mnozí i změnili. Jako třídní máme už podruhé za sebou paní učitelku Markétu Čechovou, která pro nás připravuje různé akce a učí nás matematiku a přírodopis. Na angličtinu máme novou paní učitelku, která žila 12 let v Anglii, a také si každý mohl vybrat podle vlastního zájmu volitelný předmět. Někteří chodí na ruštinu nebo na přírodopisná praktika a sportovky. Máme dokonce novou fyzikárnu, které si všichni moc váží. Myslím, že party, které byly minulý rok, pořád zůstávají stejné, někteří sedí přesně tam, jak seděli minulý rok. Někomu se do učení ještě pořád nechce, ale někomu to už vůbec nevadí. Hned na začátku jsme tu měli lepší kolektiv, protože se říká - čím starší, tím moudřejší.
Matyáš

VII.B - pokus o rychloreportáž
Líbí se ti v naší třídě ? Nikola Macků - ANO
Co se ti na naší třídě nelíbí? Natálie Sorokáčová - špatný zasedací pořádek
Kdo se ti v náší třídě líbí? Zemanová Tereza - Nikdo
Jak se cítíš v náší třídě? Vojta Varga - dobře
Máme hodnou pani učitelku? - jasně, že jo
Jaké jsou pani učitelky? všichni - hodné
Máme hodné spolužáky? všichni - nikdo mi neublížil, takže asi jo !!!
Jaké jsou volitelné předměty? ruština , sportovky atd... Nebudu vypisovat všechny, nejsem anštajn! (rozuměj Einstein)
Vojta Varga - nefunguje myš !!!!
Naše nové učitelky? paní učitelka Soňa Chatwin na angličtinu a paní učitelka Irena Žaloudková na hudebku
Kristýna

Naše třída je dobrý kolektiv a nikdo nikomu moc nenadává. Nikdo není ani chytrý ani hloupý. Každý má ve třídě aspoň jednoho kamaráda.
Někdy je v naší třídě nějaký průšvih, ale ten je málokdy. Když někdo něco potřebuje, všichni si vzájemně pomůžou. Na předměty máme dobré učitele, a tak nám to všechno učení jde dobře. Letos máme nově volitelný předmět. Fyzikárna je úplně nová. Máme taky na nějaké předměty nové učitele a máme také úplně jiný rozvrh.
Tomáš

V naší třídě je 24 žáků. Je tu 15 kluků a 9 holek. Naše třídní učitelka se jmenuje Markéta Čechová a je nejhodnější učitelkou na celém druhém stupni. Jsme všichni jedna velká parta.
Na druhém stupni jsme už druhým rokem a docela se nám tady líbí. Jsou tu dvě nové paní učitelky. Paní učitelka Soňa Chatwin a paní učitelka Irena Žaloudková. Máme skoro stejné předměty jako minulý rok. V sedmé třídě bychom měli jet na lyžařský výcvik. Na to se moc těším.
Naše třída je nově vymalovaná a je to moc hezké. Taky máme ve škole novou fyzikárnu.
Letos jsme si měli vybrat jeden volitelný předmět. Byly na výběr tři: ruský jazyk, sportovní hry a přírodovědná praktika. Já jsem si vybrala ruský jazyk, protože bych chtěla cestovat a každý jazyk se hodí k cestování. 
Nikola

Po prázdninách jsme se sešli v naší staré třídě ve stejném počtu jako loni. Tentokrát ale na dveřích bylo napsáno 7.B . Naše třída je nově ymalovaná. Tento rok máme další předmět, můžeme si vybrat z předmětů ruština, přírodovědná praktika a sportovky. Máme i nové učitele, na anglický jazyk paní učitelku Chatwin a na hudební výchovu paní učitelku Žaloudkovou. Novým vybavením nás letos příjemně překvapila fyzikárna. Největší a nejlepší změna ale je, že holky jdou v úterý do školy až v 9.00 a kluci jdou v pátek ze školy o hodinu dřív.
Ve třídě je nás celkem 24.... 9 holek a 15 kluků...kvůli tomu jsou i neshody v zasedacím pořádku. Náš kolektiv je celkem dobrý a někdy se i do školy těšíme, ale to se stává jen málokdy...
Natálie

Naše třída je letos nově vymalovaná a vypadá hezky. Máme ji vyzdobenou našimi obrázky z minulého roku. Ve třídě máme stále stejný počet žáků. Já se nejvíc těším na lyžák, už jsem totiž dlouho nelyžoval. Nejvíc ze všeho se mi líbí nová učebna fyziky, je úplně jiná a o dost hezčí než minulý rok a učí se v ní o moc líp. Škoda, že nemáme takovou třídu. Ve třídě máme pár drobných novinek.Třeba novou keramickou rybičku a mapy. Co mě asi nejvíc nebaví každý rok, ale tenhle rok obzvlášť, je poučování o tom, jak se chovat v tělocvičně, i když to vím už druhý rok. Nejlepší je, že máme už druhý rok paní učitelku Markétu Čechovou. Jo a máme nový volitelný předmět a na škole máme dvě nové učitelky.
Luboš

Když jsem přišel na začátku roku do školy, moc se mi sem nechtělo. Ale sotva jsem vešel do 7.B, rozzářily se mi oči. Přes prázdniny nám třídu vymalovali, uklidili a vyzdobili. Moc se mi ale nelíbil zasedací pořádek, protože jsem si musel sednout vedle holky. O pár dní později jsme přistoupili k učení. Učení mě moc baví. Někteří žáci si zvolili jako volitelný předmět ruštinu, jiní sportovní hry nebo přírodovědná praktika. Já jsem si vybral ruštinu.
Petr V.

Jinak tahleta třída je dost dobrá a myslím si,že by to mohlo být ještě lepší. Dokonce se změnili i kluci Sedláčkovi a Mirek, už jsou aspoň trochu rozumnější. Za třídní paní učitelku máme znovu Markétu Čechovou. Stále ještě neumíme všechny věci,ale ono to všechno uteče rychle jako voda.
Jakub R.

1-9 of 9