6. ročník‎ > ‎6.B‎ > ‎

O naší třídě 6.B

přidáno: 27. 2. 2013 13:29, autor: Markéta Čechová
3. září 2012 jsme se už pošesté jsme sešli na základní škole v Sázavě. Jako každý rok jsme si našli svou třídu a usedli do lavic. Oproti loňskému roku tu přibylo několik změn. V loňském roce a ty roky předtím jsme byli zvyklí na jednu podstatnou věc, a to na první stupeň. Na první stupeň jsme přišli jako malí prvňáčci a teď to bylo podobné. Na druhém stupni jsme nejmladší. Před prázdninami, když jsme dostávali vysvědčení, jsme věděli, že už se na první stupeň nevrátíme. První den na druhém stupni jsme byli nesví a zvědaví. Koho dostaneme za třídní paní učitelku? Jaké budeme mít učitele a na jaké předměty? Dostaneme toho, koho si přejeme? Toto byly naše nejdůležitější otázky.
Třída byla nově vymalovaná, měla nové dveře, ale starou tabuli.
K našemu potěšení jsme dostali paní učitelku Šimonovou jako třídní. Už jsme jí znali, a tak jsme věděli, že je hodná. Ona nás znala taky, a tak věděla, co ji s námi čeká.
V naší třídě je momentálně 20 žáků, z toho 11 dívek a 8 chlapců (jedna žákyně žije dočasně v zahraničí). Přišel mezi nás i jeden nový žák Petr Novák. Přibyly nám tyto předměty: fyzika, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví.
V TÉTO TŘÍDĚ SE MI MOC LÍBÍ A V JINÉ BYCH BÝT NECHTĚLA!!!!
Beáta

Dne 3.9. 2012 jsme vstoupili na 2. stupeň, od toho dne už jsme 6.B a máme vše po deváté třídě, například: třídu, paní učitelku třídní (jmenuje se Danuše Šimonová) a spoustu dalších věcí, ale to je asi půlka z toho, co bych vám chtěla vyprávět, a proto musím od úplného začátku....Takže vstoupili jsme na 2. stupeň, a když jsme šli nahoru po schodech, všichni na nás koukali, zvlášť na mě, na Terezu Skalickou, která vám to vše vypráví. Pak jsme vstoupili do naší třídy, bylo to neuvěřitelné - nově vymalováno, hezké obrazy, ale to, co jsem ještě čekala - nová tabule - tam nebyla. Byla tam černá tabule, na kterou se píše křídami. Ještě jsem si všimla, že k nám přišel nový žák Petr. Potom nám paní učitelka řekla, že máme mít ještě jednu novou žákyni, ale ta tam nebyla, protože se odstěhovali bůhvíkam... Ale třeba se ještě vrátí, ona totiž bydlí někde v zahraničí. No a to je konec mého příběhu, zatím nashledanou.
Tereza

Jsou tu také hodné učitelky - jako na 1. stupni. Naše třídní učitelka je Danuše Šimonová :-) Jsou tu také nové učitelky, třeba paní učitelka Soňa Chatwin, která nás učí angličtinu. Naše třída je velmi pěkná, máme tu obrázky, které namalovaly děti, které už ze zdejší školy vyšly. Na 2. stupni jsme nejmladší, jsme v 1.patře společně s 6.A a 9.A. Máme také nové předměty, třeba fyziku, dějepis, občanskou výchovu a zeměpis. Na tělocvik jsme rozděleni na kluky a holky, je to lepší, aspoň máme jistotu, že nám nikdo neotevře dveře, když se oblékáme. Můj oblíbený předmět je anglický jazyk a hudební výchova. Dohromady máme 14 vyučovacích předmětů :D
Marie

Jinak co se prostředí týče, je to tu úplně jiné než na prvním stupni. Na prvním stupni to bylo více útulné než na druhém. Na prvním stupni je více nábytku, ale zase méně předmětů než tady. Tady se cítím taky dobře, některé předměty jsou náročnější a zajímavější než na prvním stupni. A máme také skvělou třídní učitelku Danuši Šimonovou, která je na nás moc milá a hodná a má s námi trpělivost.
Veronika

Ahoj, naše třída 6.B má starou tabuli, ale zdědili jsme po deváťácích hodnou paní učitelku. Máme nového spolužáka a přibyly nám nové předměty, například: fyzika, zeměpis, výchova ke zdraví atd... Jsme nejmladší žáci na druhém stupni. Máme třídu po deváťácích v prvním patře, stejně jako 6.A. 
Anna

Máme nově vymalovanou třídu a nového žáka jménem Petr Novák.
Máme nové dveře a okna, ale starou tabuli na křídy.
Máme nové obrázky a hodnou paní učitelku jménem Danuše Šimonová.
Baví mě tělocvik a fyzika.
Lukáš

Můj první rok na druhém stupni? Na druhém stupni je to lepší. Máme nové předměty, třeba fyziku - můj nejoblíbenější předmět. Máme taky tělocvik, na který nás má pan učitel Habart, takže pohoda a na fyziku máme pana učitele Bureše, takže legrace. 
ZdeněkNa druhém stupni jsou horší záchody, ale jinak se mi tu líbí. Na chodbě jsou židličky, takže se tam bavíme i s žáky 6.A.
Martin
Z největších nejmladší - to se s námi stalo. 3. září 2012 se z páťáků stali šesťáci, na prvním stupni ti nejstarší a na druhém ti nejmladší. Jistě vám přijde, že se nám nemůže po ničem stýskat, ale stýská se nám (hlavně holkám) po naší třídní paní učitelce Modráčkové a po naší třídě (ta je asi zdevastovaná, tedy aspoň byla, když jsme z ní před prázdninami odešli). Ale naše nová třídní paní učitelka Danuše Šimonová je velice fajn (je manželka doktora - lepší než nemocniční doktoři).
Adéla


Nejsme moc dobrý kolektiv, někdy se i hádáme a kluci se někdy o přestávkách poperou a holky o přestávkách chodí na oběd, a když se vrátí z oběda, tak si povídáme na židlích na chodbě.
Katka


Docela se mi tu líbí, máme hezkou třídu, také máme spolu s 6.A jako jediní nově vymalovanou třídu a nové hezké dveře, máme tu plno obrázků. Ale bohužel máme zatím starou tabuli, během roku by měla být vyměněna za novou. A co se mi líbí je, že na občanskou výchovu, tělocvik a pracovní výchovu jsme zvlášť rozděleni na kluky a holky. Také máme nově udělanou odbornou učebnu, kam chodíme s panem učitelem Burešem na fyziku.
Petra


Naše třída je 6.B. Je tu celkem 19 žáků, z toho 8 chlapců a 11 dívek. Má přijít ještě jedna dívka, která je zatím stále v zahraničí. Máme nově vymalovanou třídu a máme nového spolužáka Petra a spolužačku Žofii, která ještě nepřišla. Máme nové dveře. Máme tady ještě starou tabuli po 9. třídě. Ale asi o Vánocích nám ji předělají na interaktivní. Ve třídě máme také pěkné obrazy. Máme celkem 14 vyučovacích předmětů, z toho 6 úplně nových.
Na 2. stupni je to docela dobré. Na 1. stupni jsme byli nejstarší a teď jsme nejmladší. Naše třídní učitelka se jmenuje Danuše Šimonová.
Honza
Comments