6. ročník‎ > ‎

6.B

3. září 2012 jsme se už pošesté jsme sešli na základní škole v Sázavě. Jako každý rok jsme si našli svou třídu a usedli do lavic. Oproti loňskému roku tu přibylo několik změn. V loňském roce a ty roky předtím jsme byli zvyklí na jednu podstatnou věc, a to na první stupeň. Na první stupeň jsme přišli jako malí prvňáčci a teď to bylo podobné. Na druhém stupni jsme nejmladší. Před prázdninami, když jsme dostávali vysvědčení, jsme věděli, že už se na první stupeň nevrátíme. První den na druhém stupni jsme byli nesví a zvědaví. Koho dostaneme za třídní paní učitelku? Jaké budeme mít učitele a na jaké předměty? Dostaneme toho, koho si přejeme? Toto byly naše nejdůležitější otázky.
Třída byla nově vymalovaná, měla nové dveře, ale starou tabuli.
K našemu potěšení jsme dostali paní učitelku Šimonovou jako třídní. Už jsme jí znali, a tak jsme věděli, že je hodná. Ona nás znala taky, a tak věděla, co ji s námi čeká.
V naší třídě je momentálně 20 žáků, z toho 11 dívek a 8 chlapců (jedna žákyně žije dočasně v zahraničí). Přišel mezi nás i jeden nový žák Petr Novák. Přibyly nám tyto předměty: fyzika, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví.
V TÉTO TŘÍDĚ SE MI MOC LÍBÍ A V JINÉ BYCH BÝT NECHTĚLA!!!!
Beáta

Dojmy z filmu Síla lidskosti

přidáno: 27. 2. 2013 14:33, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 28. 2. 2013 13:39 ]

Ohromné hrdinství

V roce 1939 1.září začala druhá světová válka. Celou Evropu napadli nacisté.
Jeden člověk se odvážil a zachránil 669 židovských dětí z okupovaného Československa. Poslal je vlakem, kterému se dá říkat Vlak naděje, do Velké Británie.Měl být vypraven i další vlak, ale ten už nevyjel a další děti zahynuly i s rodiči.
Ten člověk, který zachránil řadu dětí se jmenoval Nicolas Winton, dnes je mu 103 let. Tereza

Hrdina

Hrdina by měl být velmi statečný a musí umět za někoho položit život .
Měl by pomoci člověku v nouzi. Hrdina se zachová statečně i v tom případě, když i zlému člověku v ohrožení života pomůže. Hrdina nenechá nikoho zemřít. Když hrdina někoho zachrání a potom o tom vypráví, říká to spíše skromně.Hrdina by měl vždy odhadnout situaci a stavět zájmy druhých před ty své. Nechá se i vzít do zajetí, aby toho druhého zachránil. Veronika

Vlak naděje

Nicholas Winton - jeho jméno musí znát snad každý.Tento muž zachránil před nacisty 669 dětí z Československé republiky. Ptáte se, jak to udělal? Nejprve musel sehnat peníze a prostředky, aby mohl připravit vlak, který odjede s dětmi do Anglie. Děti, které byly přivezeny, si rozebraly jejich nové anglické rodiny. 1. září roku 1939 měl odjet další vlak do Anglie, ale už nevyjel. Nastala totiž druhá světová válka!! Děti, které byly zachráněny, se po jejím skončení chtěly vrátit zpátky ke svým českým a slovenským rodinám. Některé děti však své rodiče nenašly, jejich příbuzení byli odvezeni do koncentračních táborů a tam byli zabiti. Jen někteří lidé koncentráky přežili, ale to bylo velice neobvyklé. Proto se některé děti vrátily zpátky do Anglie. Děti dlouho ani nevěděly, že je zachránil pan Winton. Až po padesáti letech manželka Nicholase Wintona našla spisy, fotky a jména dětí, které byly do Anglie dovezeny. Karolína

Dávný příběh Nicholase Wintona

Moc takových lidí jako pan Winton na světě není. Winton překonal ten největší strach ve svém životě . Zachránil spoustu nevinných židovských dětí. 1. září 1939 začala 2. světová válka. Těsně předtím pan Winton shromáždil co nejvíc ohrožených dětí na cestu do Anglie. Jejich rodiče museli zůstat v bývalém Československu. Děti odjížděly vlaky z dnešního Hlavního nádraží do Anglie a tam si je musili najít noví adoptivní rodiče. Vlastní rodiče dětí vůbec nevěděli, co je čeká v době války, a také nevěděli, že už asi nikdy neuvidí své milované děti. Ženy a muže odvezli do koncentračních táborů. Winton prokázal opravdovou odvahu. Dne 1. září 1939 měl odjet poslední vlak do Anglie, ale nestalo se, vlak už nebyl vypraven. Do posledního vlaku mělo nastoupit 151 dětí. Ale už nenastoupily. Bylo už pozdě. Začala totiž 2. světová válka. Honza

Nicholas Winton

Se školou jsme byli na zajímavém filmovém dokumentu, jak Nicholas Winton zachránil 669 židovských dětí. Zvláštní vlak je dopravil do Anglie. Spoustu dětí si rozebraly rodiny a postaraly se o ně, dokud 2. světová válka neskončila a noví rodiče měli povinnost se o ně starat a chránit je do 17 let. Nicholas Winton musel také sehnat peníze, aby děti měly možnost vrátit se do Československa. Spousta dětí zůstala v anglické rodině, protože už jejich blízcí nebyli naživu. Další vlak, který měl odvézt další židovské děti do Anglie, už nevyjel, protože začala 2.světová válka. Letos bude Nicholasu Wintonovi 104 let. Nicholas Winton je dobrý člověk a pro nás všechny HRDINA. Díky, pane Nicholasi Wintone! Marie

2.světová válka

2.světová válka začala 1 září 1939. Nacisté obsadili celou Evropu. Nicholas Winton zachránil 669 dětí a zařídil jejich odvoz vlakem a pak lodí do Velké Británie. Židé se s dětmi rozloučili a neříkali jim, že se vidí možná naposledy. Děti nosily čísla na krku, s sebou si vzaly 2 trochu větší kufry, aby měly co na sebe. Několik dětí chtělo zůstat s rodiči a společně s nimi zahynuly v koncentračních táborech. Když se děti vrátily po 6 letech z Anglie, často nikoho ze svých příbuzných nenašly, a tak se jich hodně vrátilo zpět do Velké Británie. Když těm dětem bylo 17 let, odešly do světa, malé děti zůstaly v nových rodinách...  Anna Sk.

Hrdina

Jste dobrý člověk.
Je jedno, jaký máte věk.

Pane, vy jste hrdina.
Máte i na Batmana.
Nicholas Winton - toto
jméno bude navždy v našich srdcích. 
Antonín 

Utajené tajemství

Pan Nicholas Winton je velký hrdina, protože zachránil skoro 700 převážně židovských dětí. 50 let nikdo nevěděl, že je zachránil právě tento statečný člověk.
Kdyby je nezachránil s několika málo pomocníky , určitě by zemřely někde v koncentračním táboře.
Pan Winton navrhl rodinám, že může zachránit jejich děti a odvézt je do Anglie - do Londýna - a dát je na starost jiným rodičům (až do konce války nebo až do 18 let).
Když válka skončila, některé děti se vrátily do Československa a některé z nich zůstaly v Anglii.
Pan Nicholas Winton toto všechno tajil, až po 50 letech jeho manželka našla na půdě doklady o všech dětech. Matěj

Adopce

Kdyby byla válka, nepřátelé by chtěli vraždit lidi, a kdyby byl někdo jako pan Nicholas Winton, určitě bych se hodně zamyslel nad tím, jestli vzít k sobě nějaké dítě. Bylo by mi ho určitě líto, ale u nás v rodině by to nebylo jen na mně. Já už sourozence mám, ale nového kamaráda bych klidně bral. Samozřejmě by to mělo výhody i nevýhody. I podle toho jaký by byl, kolik by mu bylo, jestli by se naučil česky, ale klidně bych se vzdal toho, co mám. Martin

O naší třídě 6.B

přidáno: 27. 2. 2013 13:29, autor: Markéta Čechová

3. září 2012 jsme se už pošesté jsme sešli na základní škole v Sázavě. Jako každý rok jsme si našli svou třídu a usedli do lavic. Oproti loňskému roku tu přibylo několik změn. V loňském roce a ty roky předtím jsme byli zvyklí na jednu podstatnou věc, a to na první stupeň. Na první stupeň jsme přišli jako malí prvňáčci a teď to bylo podobné. Na druhém stupni jsme nejmladší. Před prázdninami, když jsme dostávali vysvědčení, jsme věděli, že už se na první stupeň nevrátíme. První den na druhém stupni jsme byli nesví a zvědaví. Koho dostaneme za třídní paní učitelku? Jaké budeme mít učitele a na jaké předměty? Dostaneme toho, koho si přejeme? Toto byly naše nejdůležitější otázky.
Třída byla nově vymalovaná, měla nové dveře, ale starou tabuli.
K našemu potěšení jsme dostali paní učitelku Šimonovou jako třídní. Už jsme jí znali, a tak jsme věděli, že je hodná. Ona nás znala taky, a tak věděla, co ji s námi čeká.
V naší třídě je momentálně 20 žáků, z toho 11 dívek a 8 chlapců (jedna žákyně žije dočasně v zahraničí). Přišel mezi nás i jeden nový žák Petr Novák. Přibyly nám tyto předměty: fyzika, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví.
V TÉTO TŘÍDĚ SE MI MOC LÍBÍ A V JINÉ BYCH BÝT NECHTĚLA!!!!
Beáta

Dne 3.9. 2012 jsme vstoupili na 2. stupeň, od toho dne už jsme 6.B a máme vše po deváté třídě, například: třídu, paní učitelku třídní (jmenuje se Danuše Šimonová) a spoustu dalších věcí, ale to je asi půlka z toho, co bych vám chtěla vyprávět, a proto musím od úplného začátku....Takže vstoupili jsme na 2. stupeň, a když jsme šli nahoru po schodech, všichni na nás koukali, zvlášť na mě, na Terezu Skalickou, která vám to vše vypráví. Pak jsme vstoupili do naší třídy, bylo to neuvěřitelné - nově vymalováno, hezké obrazy, ale to, co jsem ještě čekala - nová tabule - tam nebyla. Byla tam černá tabule, na kterou se píše křídami. Ještě jsem si všimla, že k nám přišel nový žák Petr. Potom nám paní učitelka řekla, že máme mít ještě jednu novou žákyni, ale ta tam nebyla, protože se odstěhovali bůhvíkam... Ale třeba se ještě vrátí, ona totiž bydlí někde v zahraničí. No a to je konec mého příběhu, zatím nashledanou.
Tereza

Jsou tu také hodné učitelky - jako na 1. stupni. Naše třídní učitelka je Danuše Šimonová :-) Jsou tu také nové učitelky, třeba paní učitelka Soňa Chatwin, která nás učí angličtinu. Naše třída je velmi pěkná, máme tu obrázky, které namalovaly děti, které už ze zdejší školy vyšly. Na 2. stupni jsme nejmladší, jsme v 1.patře společně s 6.A a 9.A. Máme také nové předměty, třeba fyziku, dějepis, občanskou výchovu a zeměpis. Na tělocvik jsme rozděleni na kluky a holky, je to lepší, aspoň máme jistotu, že nám nikdo neotevře dveře, když se oblékáme. Můj oblíbený předmět je anglický jazyk a hudební výchova. Dohromady máme 14 vyučovacích předmětů :D
Marie

Jinak co se prostředí týče, je to tu úplně jiné než na prvním stupni. Na prvním stupni to bylo více útulné než na druhém. Na prvním stupni je více nábytku, ale zase méně předmětů než tady. Tady se cítím taky dobře, některé předměty jsou náročnější a zajímavější než na prvním stupni. A máme také skvělou třídní učitelku Danuši Šimonovou, která je na nás moc milá a hodná a má s námi trpělivost.
Veronika

Ahoj, naše třída 6.B má starou tabuli, ale zdědili jsme po deváťácích hodnou paní učitelku. Máme nového spolužáka a přibyly nám nové předměty, například: fyzika, zeměpis, výchova ke zdraví atd... Jsme nejmladší žáci na druhém stupni. Máme třídu po deváťácích v prvním patře, stejně jako 6.A. 
Anna

Máme nově vymalovanou třídu a nového žáka jménem Petr Novák.
Máme nové dveře a okna, ale starou tabuli na křídy.
Máme nové obrázky a hodnou paní učitelku jménem Danuše Šimonová.
Baví mě tělocvik a fyzika.
Lukáš

Můj první rok na druhém stupni? Na druhém stupni je to lepší. Máme nové předměty, třeba fyziku - můj nejoblíbenější předmět. Máme taky tělocvik, na který nás má pan učitel Habart, takže pohoda a na fyziku máme pana učitele Bureše, takže legrace. 
ZdeněkNa druhém stupni jsou horší záchody, ale jinak se mi tu líbí. Na chodbě jsou židličky, takže se tam bavíme i s žáky 6.A.
Martin
Z největších nejmladší - to se s námi stalo. 3. září 2012 se z páťáků stali šesťáci, na prvním stupni ti nejstarší a na druhém ti nejmladší. Jistě vám přijde, že se nám nemůže po ničem stýskat, ale stýská se nám (hlavně holkám) po naší třídní paní učitelce Modráčkové a po naší třídě (ta je asi zdevastovaná, tedy aspoň byla, když jsme z ní před prázdninami odešli). Ale naše nová třídní paní učitelka Danuše Šimonová je velice fajn (je manželka doktora - lepší než nemocniční doktoři).
Adéla


Nejsme moc dobrý kolektiv, někdy se i hádáme a kluci se někdy o přestávkách poperou a holky o přestávkách chodí na oběd, a když se vrátí z oběda, tak si povídáme na židlích na chodbě.
Katka


Docela se mi tu líbí, máme hezkou třídu, také máme spolu s 6.A jako jediní nově vymalovanou třídu a nové hezké dveře, máme tu plno obrázků. Ale bohužel máme zatím starou tabuli, během roku by měla být vyměněna za novou. A co se mi líbí je, že na občanskou výchovu, tělocvik a pracovní výchovu jsme zvlášť rozděleni na kluky a holky. Také máme nově udělanou odbornou učebnu, kam chodíme s panem učitelem Burešem na fyziku.
Petra


Naše třída je 6.B. Je tu celkem 19 žáků, z toho 8 chlapců a 11 dívek. Má přijít ještě jedna dívka, která je zatím stále v zahraničí. Máme nově vymalovanou třídu a máme nového spolužáka Petra a spolužačku Žofii, která ještě nepřišla. Máme nové dveře. Máme tady ještě starou tabuli po 9. třídě. Ale asi o Vánocích nám ji předělají na interaktivní. Ve třídě máme také pěkné obrazy. Máme celkem 14 vyučovacích předmětů, z toho 6 úplně nových.
Na 2. stupni je to docela dobré. Na 1. stupni jsme byli nejstarší a teď jsme nejmladší. Naše třídní učitelka se jmenuje Danuše Šimonová.
Honza

Malování s 3.B

přidáno: 14. 12. 2012 3:05, autor: Markéta Čechová

Malování s 3. třídou šlo úplně normálně: my 6.B jsme ve středu 31.října čekali, až dorazí třeťáci, pak přišli a hádali podle našich autoportrétů, kdo jsme kdo (nejúspěšnější byla naše bývalá třídní, paní učitelka Modráčková) a sedli si k nám do lavice.Tam jsme se vzájemně představili a začali jsme malovat. Malovali jsme stromy - napůl na jaře a v létě, napůl na podzim. Já měl na starost dva kluky - Šímu a Páju. Pak i Tondu, protože ten, koho měl na starost, se mu rozbrečel. Říkali jsme, že třeťáci budou mít obrázky hezčí než my. Hodina rychle utekla a třeťáci ještě neměli hotovo, budou si obrázky ještě dodělávat. No a to je asi všechno, na co si pamatuji, bylo to fajn, příště budeme spolu asi zpívat koledy. :D
Zdeněk 

1-3 of 3