6. ročník‎ > ‎6.A‎ > ‎

Dojmy z filmu Síla lidskosti

přidáno: 27. 2. 2013 14:26, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 27. 2. 2013 14:35 ]

Velké hrdinství

V kině jsme viděli dokument o Nicholasu Wintonovi. Byl rok 1939 a Nicholas Winton tušil, že se schyluje k válce, a jelikož fašisté neměli rádi židy, všechny by je pozabíjeli.
A Nicholase napadlo, že mohou děti odvézt do nějakého státu. Poslal skoro všem evropským státům žádosti, jestli by děti přijaly, ale jen Švédsko a Velká Británie napsaly ano. 
Nicholas začal pracovat na tom, aby děti převezl do bezpečí. Nebylo dost tiskopisů, a tak tiskopisy musel falšovat a tím velice riskoval. Rodiče, kteří chtěli děti dostat do bezpečí, museli zaplatit nějaké peníze, a také lidé, které Nicholas Winton sehnal ve Velké Británii jako adoptivní rodiče, museli zaplatit 50 liber, aby mohl být vlak vypraven. Děti nejezdily do Švédska, ale jen do Anglie. 
Podařilo se zachránit 699 dětí. Když se děti po válce vrátily, jejich příbuzní už nežili. Na konci dokumentu bylo, že se Nicholas Winton setkal s některými lidmi, které zachránil.
Nicholas ale nikomu neřekl, že děti zachránil, až po 50 letech to zjistila náhodou na půdě jejich domu jeho manželka. 
Pan Winton je velký hrdina, Pod tímto pojmem si představuji, že má hodně odvahy a nebojí se riskovat vlastní život. Myslím si, že by si ho měl každý vážit. Rodiny dětí, které zachránil, se rozrostly nad 5000 lidí. Za vše, co udělal, dostal Nicholas Winton mnoho ocenění. Adam N.

HRDINSTVÍ

I dnes máme mezi sebou hrdiny!!! Pod názvem hrdina si představuji člověka, který udělal neobyčejnou věc. Například NICHOLAS WINTON. Ale ten nezachránil jeden život, ale zachránil 669 dětských životů!
A jenom díky němu už rodiny zachráněných dětí čítají přes 5000 lidí a dětí. Ale on udělal nejen hrdinský,ale i skromný čin, když o záchraně dětí nikomu neřekl 50 let!!!!!!
Toto by už asi nikdo neudělal, a proto je NICHOLAS WINTON opravdový HRDINA.
Protože postavit se Němcům muselo stát hodně odvahy. I když poslední vlak, který měl odjet 1.září 1939, už neodjel (mělo v něm být 251 dětí), NICHOLAS WINTON zachránil mnoho dětí, a proto je hrdina. Míša D.

Nicholas Winton

Nicholas Winton je skromný hrdina, protože za 2. světové války zachránil 669 dětí. Zajistil, aby vlaky děti odvezly do Anglie, kde si je převzala jejich adoptivní rodina. O každé dítě se měli postarat do 17 let věku. Za každé dítě museli zaplatit 50 liber, ty peníze sehnal tak ,že nechal hrát v divadle pro bohaté lidi. Ale když měl vyjet poslední vlak 1.září 1939 , pro zbylých 251 dětí vlak už nebyl vypraven. Začala totiž 2. světová válka. Lukáš

Skromný hrdina

Nicholas Winton zachránil 669 dětí. Zařídil vlaky, kterými děti odjely do Anglie. Tam na ně čekali rodiče, kteří děti byli ochotni adoptovat. Když se zachráněné děti po válce vrátily domů, většinou nenašly nikoho ze svých rodičů, blízkých ani kamarádů.
1.září 1939 měl být vypraven další vlak, kterým měly odjet další děti, ale odjezd byl zrušen, začala druhá světová válka.
V těžké době války pan Winton nepřemýšlel o tom, že by v případě prozrazení mohl přijít o život, ale ze všech sil pomáhal židovským dětem. Proto je velkým hrdinou. Aneta

Zachráněné děti - Nicholas Winton

Nicholas Winton mi na první pohled přišel jako obvyklý, normální člověk, ale když jsem viděl film nazvaný Síla lidskosti, poznal jsem ho jako hrdinu, který zachránil 669 dětí před smrtí. Rodiče je s velkým smutkem dovedli k vlaku, který je měl odvézt do Velké Británie k novým adoptivním a úplně cizím rodičům. Skoro všechny děti a rodiče smutkem plakali a jen doufali, že to loučení nebude poslední věc, co udělají. Do vlaku nemohli nastoupit rodiče, protože tak zněla dohoda s Německem. Dohromady vyjelo 8 vlaků, ale ten poslední 9. nevyjel, protože začala 2.světová válka, takže poslední děti ztratily šanci na záchranu. Pan Nicholas Winton žije dodnes, je mu skoro 104 let. Všichni zachránění si ho určitě váží a děkují mu za svůj život. Adrián

Síla lidskosti - Nicholas Winton

Kdo to je? Člověk, který zachránil 669 dětí před fašisty a jistou smrtí.
JAK si představuji hrdinu? Já si nemyslím, že hrdina je ten, kdo má nadpřirozené schopnosti, ale člověk, který už někoho zachránil - třeba jako pan NICHOLAS WINTON.
Zajímavosti? O tom, že NICHOLAS WINTON zachránil tolik dětí, se dozvěděla až jeho manželka, když šla něco uložit na půdu.
David

Nicholas Winton

Nicholas Winton převezl před nacisty do bezpečí 669 dětí. Jedinými státy, které měly o děti zájem, byly Velká Británie a Švédsko. Nicholas Winton musel vynaložit hodně peněz, aby se děti dostaly do bezpečí a také musel zfalšovat jejich pasy, protože se muselo jednat rychle. První vlak vyjel v dubnu roku 1939 a poslední vyjel v srpnu roku 1939. Vlaků bylo celkem 8. Největší vlak měl převézt 251 dětí a jeho odjezd byl naplánován na 1.září 1939, kdy vypukla 2. světová válka, a tak už nemohl odjet...
Nejvíce dětí , které pan Winton zachránil, bylo židovského původu, potom romského, také českého a slovenského. Když skončila 2. světová válka, což bylo roku 1945, Wintonovy děti se vrátily do Československé republiky. Ale většinou se dozvěděly, že jejich nejbližší ve válce zahynuli. Proto hodně dětí zůstalo ve Velké Británii. Adam B.

Nicholas Winton

Nicholas Winton zachránil před smrtí 669 židovských dětí. Je to hrdina. Když měla začít 2. světová válka, pan Winton zařídil, aby všech 669 dětí mohlo odjet do Anglie. 1.září měl dorazit i poslední vlak pro dalších 251 dětí, ale nedorazil. Proč? Začala 2. světová válka.
Všechny děti měly v Anglii nové adoptivníí rodiče, kteří se o ně měli do 17 let postarat. Josef

Skromný hrdina

Pana Nicholase Wintona beru jako velkého hrdinu a zachránce nejen židovských, ale i romských dětí. Pan Winton zachránil 669 dětí, které převezl vlakem do Anglie. Vlaků bylo 8.
Ale nebylo to tak jednoduché, nejdříve dokud to šlo, byly děti se svými rodiči, ale jak už rodiče věděli, že už tady pro ně nebude bezpečno, šli za panem Wintonem a tam se s ním dohodli. Děti pak odjely ke svým adoptivním rodičům do Anglie. První vlak odjel už v dubnu 1939.
1.září 1939 začala 2. světová válka, v ten den měl přijet další vlak pro další děti. Ale vlak už nepřijel. Bohužel všechny děti a jejich rodiče nacisté zajali a zabili.
Pan Nicholas Winton to vše nedělal proto, aby byl slavný, ale aby zachránil dětské životy. A to se mu se podařilo. Takového člověka bychom si měli všichni vážit. Tento rok by mu mělo být 104 let. Určitě si ho váží ti, kterým zachránil životy. Počet příslušníků jejich rodin přesáhl číslo 5 000. Míša K.

Nicholas Winton

I dnes máme mezi sebou hrdiny. Jedním z hrdinů je Nicholas Winton ( letos mu bude 104 let),který v roce 1939 zachránil před 2. světovou válkou 669 židovských, romských a slovanských dětí, které převezl vlakem a lodí přes kanál La Manche do Velké Británie. Musel zajistit adoptivní rodiny pro každé dítě. Také musel každému dítěti zařídit pas. Adoptivní rodiče se měli o dítě starat až do jejich 17 let. Nicholas měl zařízen i další vlak (s mnohem větším počtem dětí), který měl vyjet 1. září 1939 z Wilsonova nádraží. Ten však už nedorazil. 1. září vypukla válka. Nicholas odjel do Velké Británie, a když válka skončila, o záchraně 669 dětí nikomu neřekl. Teprve po 50 letech jeho manželka našla na půdě knihu s fotografiemi a jmény dětí a dalšími výstřižky.Dnes už rodiny zachráněných ,,Wintonových dětí‘’ čítají přes 5000 členů, a to jenom díky němu.
Pod pojmem hrdinství si představuji někoho statečného, který zachránil něčí život. Nicholas Winton ale zachránil 669 dětských životů a to je velmi, velmi hrdinské.
Nicholas Winton je hrozně hodný a nesobecký člověk a určitě si ho hodně vážím. Adéla

Nicholas Winton

Na první pohled nikdo výjimečný, ale tento člověk se proslavil jedním z nejvýznamnějších činů 2.světové války. Zachránil 669 dětí před smrtí, tyto děti byly ze 73% židovského a zbytek jiného původu. Tyto děti měly být převezeny do Londýna ve Velké Británii. Našly tam nový domov, ale některé nepřežily kvůli bombardování Londýna.
Nicholas Winton ale válku přežil, a jelikož byl skromný člověk, dokumenty o této záchranné akci utajil. Jarda

Neznámý hrdina

Nicholas Winton zachránil 669 dětí. 70% židovských a 30% ostatních. Nicholasovi Wintonovi je 103 let. Zařídil vlak, aby děti mohly odcestovat do Anglie, kde na ně čekali adoptivní rodiče.
Když měl vyjet poslední vlak - 1. září 1939 - začala 2. světová válka. Když děti přijely do Anglie, měly na krku papírky s čísly, aby je je jejich adoptivní rodiče našli.
Když se děti po skončení války vrátily domů, většinou zjistily, že jejich rodiče zahynuli, a přišly na to, že domy, ve kterých s rodiči bydleli, jsou už v majetku někoho jiného.
Dodnes mezi námi žijí lidé, které Nicholas Winton zachránil. Pavlína
Comments